FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मायादेवी गाउँपालिकाको ५ वर्षे रोजगार रणनीति ८०/८१ 07/14/2024 - 13:13 PDF icon रोजगार रणनीति.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/14/2024 - 13:13 PDF icon रोजगार संवाद मञ्च.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक तथा पुस्तकालय सहायक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८१ ८०/८१ 07/14/2024 - 13:13 PDF icon CamScanner 07-21-2024 16.51 (1).pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड-२०८० ७९-८० 05/08/2023 - 17:33 PDF icon CamScanner 04-28-2023 14.22.pdf
गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य सम्बन्धी निर्देशिका-२०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 16:54 PDF icon CamScanner 01-26-2023 16.38.pdf
गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ (पहिलो संसोधन २०७९) ७९-८० 07/19/2022 - 13:08 PDF icon पहिलो पटक संशोधित कार्यविधि २०७९-०४-०३.pdf
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७९-८० 03/31/2022 - 11:51 PDF icon GG AND FRM POLICY (1).pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 02/25/2022 - 14:51 PDF icon Maydevi RMP सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी__२०७८_Revised_Final.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको समायोजन एवं व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७९-८० 01/02/2022 - 15:10 PDF icon मायादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको समायोजन एवं व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
मायादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 01/02/2022 - 15:05 PDF icon अर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages