FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/20/2023 - 15:30 PDF icon CamScanner 04-20-2023 14.51.pdf

प्रस्तावन अह्वन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/16/2023 - 17:02 PDF icon CamScanner 04-13-2023 16.00.pdf

दर भाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/20/2021 - 16:38 PDF icon पत्रिका.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७६/७७ 03/17/2020 - 13:26 PDF icon Tender Notice.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७६/७७ 02/16/2020 - 13:51 PDF icon बोलपत्रको सूचना 001.pdf

बाेलपत्र अाह्वन सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 01/01/2020 - 16:51 PDF icon TENDER NOTICE_opt.pdf

Ambulance खरिदकाे लागि शिलवन्दी प्रस्ताव अाह्वन सम्बन्धी सूचना तथा स्पेसिफिकेशन ।

७५/७६ 02/21/2019 - 12:07 PDF icon ambulance tender final 2075.pdf

Backhoe Loader खरिदकाे लागि शिलवन्दी प्रस्तावअाह्वान सम्बन्धी सूचना तथा स्पेसिफिकेशन ।

७५/७६ 02/12/2019 - 14:05 PDF icon suchana and Specification of Backhoe Loader.pdf

माैजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनकाे ढाँचा

७५/७६ 12/09/2018 - 16:38